Pomoc dla rodziców

Rodzice, którzy mają kłopoty wychowawcze ze swoimi dziećmi po pierwsze mogą zwrócić się o pomoc do najbliższej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (adresy można znaleźć w książce telefonicznej). Kompetentni psychologowie pracują też w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej i Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie. Można też na stronie www.cmppp.edu.pl/szkoladlarodzicow sprawdzić kto w najbliższej okolicy realizuje warsztaty „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Kiedy zaczyna się szukać pomocy otwierają się nowe drogi i zwykle okazuje się, że odpowiednie wsparcie znajduje się całkiem niedaleko.

Jolanta Basistowa

Dodaj komentarz