Literatura dla rodziców

Adele Faber, Elaine Mazlish, „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, Media Rodzina, Poznań 2001.
Książka zawiera praktyczne ćwiczenia i wskazówki ułatwiające opanowanie sztuki komunikowania się z dziećmi i… nie tylko z nimi Jest przeznaczona dla każdego, kto chciałby nie tylko lepiej rozumieć i mądrzej kochać dzieci, ale i być przez dzieci kochanym i rozumianym. Książkę uzupełnia suplement: „Doświadczenia rodziców polskich”. Kolejne książki autorek opisują te same sposoby porozumiewania się zastosowane w szczególnych sytuacjach.
O dzieciach w każdym wieku

Adele Faber, Elaine Mazlish, „Rodzeństwo bez rywalizacji”, Media Rodzina, Poznań 2001.
Gdy w rodzinie pojawia się drugie dziecko, pojawia się też problem, któremu rodzice muszą sprostać. Muszą wiedzieć, w jaki sposób zapewnić każde dziecko, że jest bezpieczne, wyjątkowe i kochane, muszą pomóc odkryć młodym „przeciwnikom”, jakie korzyści płyną z dzielenia się i współpracy, muszą wreszcie stworzyć podwaliny przyszłych stosunków między dziećmi, by któregoś dnia dostrzegły one, że stanowią dla siebie źródło oparcia i sympatii. Książka opisuje te same sposoby porozumiewania się z dziećmi, jakie znajdują się w „Jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały…”, w sytuacjach dotyczących rodzeństwa.
O dzieciach w każdym wieku

Adele Faber, Elaine Mazlish, „Jak mówić, żeby dzieci uczyły się w domu i w szkole”, Media Rodzina, Poznań 1996.
W książce opisano te same metody porozumiewania się z dziećmi jakie znajdują się w „Jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały…”, zastosowane wtedy, gdy chcemy zachęcić dzieci do uczenia się w szkole i w domu. Zawiera doświadczenia rodziców i nauczycieli.
O dzieciach w każdym wieku

Adele Faber, Elaine Mazlish, „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej rodziny”,Media Rodzina, Poznań.
Kolejna książka autorek zawierająca więcej przykładów radzenia sobie w trudnych sytuacjach sposobami opisanymi w „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały…”.
O dzieciach w każdym wieku

Adele Faber, Elaine Mazlish, „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby z nami rozmawiały”, Media Rodzina, Poznań 2006.
Po kilkunastu latach autorki serii „Jak mówić..” wracają do swoich czytelników bogatsze w rodzicielskie doświadczenia z rozwiązaniem problemów wychowawczych typowych dla „buntowniczego” okresu dorastania.
W swojej nowej książce autorki poruszają typowe problemy wieku dorastania, piszą o zagubieniu, o pragnieniu akceptacji, o młodzieńczym buncie, przekorze i potrzebie decydowania o sobie, jaką odczuwają prawie wszystkie nastolatki. Poruszają także kwestie związane ze zmianami obyczajowymi, przedwczesnym zainteresowaniem seksem, łatwym dostępem do narkotyków, niebezpieczeństwami związanymi z szerokim dostępem do mediów. Książka powstała na podstawie wielu zajęć i spotkań, jakie autorki przeprowadziły z nastolatkami i ich rodzicami.
O dzieciach 11-18 lat

Haim G. Ginott „Między rodzicami a dziećmi”, Media Rodzina, Poznań, 2002.
W oparciu o swoje doświadczenia z wielu lat prowadzenia psychoterapii i poradnictwa dla rodziców i dzieci autor zaproponował zasady współżycia rodziców i dzieci (główne to szacunek i zdobycie pewnych umiejętności) i metody rozwiązywania problemów, którym muszą stawić czoło wszyscy rodzice. Omówił m.in.: sposób rozmawiania z dzieckiem, chwalenia i krytykowania, unikanie niekorzystnych metod postępowania, dyscyplinę, problemy związane z zazdrością, lęki dziecka, uświadomienie seksualne, zagadnienia roli seksualnej i funkcji społecznej. Przedstawił też problemy dzieci potrzebujących psychoterapii i rodziców wymagających pomocy specjalisty.
O dzieciach w każdym wieku

Donald Woods Winnicott „Dziecko, jego rodzina i świat”, Agencja Wydawnicza Jacek Santorski, Warszawa 1993.
Napisany przez angielskiego pediatrę i psychoanalityka poradnik dla rodziców, a zwłaszcza dla matek, wyjaśniający przyczyny różnych zachowań dziecka od niemowlęcia do wieku szkolnego np. podczas karmienia i odstawiania od piersi, płacz niemowląt, zabawa oraz omawiający trudne wychowawczo sytuacje, jak np. kłamstwa, przestępczość, wychowanie seksualne, wychowanie jedynaka i bliźniąt, zaburzenia nerwicowe i agresja u dzieci. Książka opiera się w większości na pogadankach emitowanych przez BBC.
O dzieciach 0-7 lat

Donald Woods Winnicott „Dzieci i ich matki”, WAB, Warszawa 1994.
Winnicott głęboko wierzy w możliwości i wiarygodność matczynej intuicji wobec potrzeb i odczuć jej dziecka, a także opisuje, w jaki spośób owa intuicja pozwala na zbudowanie przez dziecko zaufania i na coraz bardziej złożony rozwój.
O dzieciach 0-7 lat

Donald Woods Winnicott „Rozmawiając z rodzicami”, WAB, Warszawa 1993
Zbiór esejów – pogadanek dla rodziców, wygłoszonych przez radio, łączących podejście pediatryczne z psychiatrycznym i psychoanalizą dziecięcą. Zaznajamiają one z problemami opieki i wychowania dzieci małych i w wieku przedszkolnym.
O dzieciach 0-7 lat